Hva er VOC?

Etter siste besøk hos Keim og kursene i Fargeakademiet har jeg blitt mer nysgajerrig på alt jeg driver med og produkter jeg bruker. Det er så mye farlig i malerbransjen mange ikke tenker på.. 

“Volatile organic compound” 

Dette er flyktige organiske forbindelser som du kan finne i mange produkter du mest sannsynlig bruker til daglig enten hjemme eller som maler hvis du jobber i det yrket. Voc er noe vi helst ikke ønsker å ha i produktene i det hele tatt for det kan være veldig farlig å puste inn og kan skape en del helse problemer over tid, spesielt om du puster det daglig. Pusser du opp hjemme, så kan det være farlig for deg og familien din for disse sitter i veggene dine. Selv om mange produsenter forteller hvor økologisk produktene deres er og sies at de kan brukes til og med om man er gravid eller har barn. Vi stoler jo på det de forteller oss fordi vi ikke vet hva som er bra eller dårlig. 

Innhold av voc i maling kan du finne hos produsenten sin nettside. Der kan du laste ned dokumenter under navn FDV eller Datablad. 

Vi kan dessverre ikke unngå dette helt, men kan reduseres ved å bruke riktig produkter hjemme og dette er noe vi ønsker å satse på i nytt år der det er mulig, både for helsen til våre kunder men også vårt eget

Farger på kontoret